Report on Support Program with 4Ps of DSWD

One response to this post.

  1. hindi ba nai-investigate ang mga member ng 4ps bago makasali kasi karamihan sa kasali sa dona nicasia commowealth maganda ang hanapbuhay at naisali dahil kakilala ng namamahala sa 4ps sa lugar nila.

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: